פיתוח מיומנויות ניהול

הכשרות בתחום פיתוח מיומנויות ניהול


בניית חזון ומטרות לצוות הנהלה:

עבודה עם צוות הנהלה ליצירת מיקוד ובהירות לגבי חזון החברה ומטרותיה לטווח הקצר, הבינוני והארוך.
באמצעות התהליך ניתן לבנות תוכנית עבודה ממוקדת יעדים ומטרות לכל דרגי ארגון.


כניסה לתפקיד ניהולי:

תהליך הכניסה לתפקיד ניהולי הוא קריטי בעיצוב היחסים בין הממונה לעובדים ונקודת מפתח בהצלחתו העתידית.
הסדנה נותנת כלים מעשיים לביצוע תהליך כניסה לתפקיד ונותנת דגש על מיקוד ובהירות למנהל החדש לגבי היעדים, המטרות והיחסים שעליו לבנות בתפקידו החדש, וכיצד לעשות זאת.


המנהל כחונך ניהולי:

חניכה ניהולית היא כלי משמעותי להשבחת יכולתו של העובד, והמנהל בתפקידו החדש נידרש לשמש גם כחונך ניהולי.
במהלך הסדנה נלמד כיצד שומר המנהל על סמכותו הניהולית לצד תהליך של חניכה ניהולית, מהן עקרונות החניכה הניהולית וכיצד משמרים את תוצאותיה.


תקשורת אפקטיבית עם כפיפים:

אחד מגורמי ההנעה המרכזים הינם אופי התקשורת הבינאישית הנבנת בין המנהל ועובדיו.
בסדנה יילמדו מהן עקרונות התקשורת הבונה הבנויים על הקשבה, בהירות המושגים והשפה הבלתי פורמלית (שפת גוף, טון דיבור וכד').


אינטליגנציה רגשית מול עובדים וממונים:

בבחינת הצלחתם של גדולי המנהלים התגלה כי האינטליגנציה הרגשית מהווה פרמטר משמעותי מאוד בהצלחתם.
בסדנה נלמד מהי האינטליגנציה הרגשית וכיצד נעשה בה שימוש יעיל במינוף יחסינו עם כפיפים וממונים.


ביצוע שיחות הערכת עובד:

הערכת עובד אפקטיבית הינו כלי משמעותי מאוד בשיפור ביצועים ובקידום תקשורת פתוחה ואפקטיבית בין מנהל ועובד.
בסדנה יינתנו הכלים כיצד להתכונן לשיחת הערכה, התמורות משיחה כזאת לעובד למנהל ולארגון וכיצד לבצע את תהליך הערכה והשיחה באופן אפקטיבי.


ניהול צוות:

יכולתנו לבנות צוות מגובש החותר למטרה משותפת היא כלי מרכזי ביכולת להשיג תוצאות יוצאות דופן ובזמן קצר.
בסדנה נלמד מהם עקרונות ניהול צוות, מתן כלים מעשיים למנהל לבניית צוות חדש, ניהולו השוטף של הצוות, מתן הערכה ומשוב והצמחתו של צוות מנצח.


ניהול על פי יעדים:

ניהול על פי יעדים הוא כלי מרכזי לקידום מטרות ויעדי הארגון.
בסדנה תלמד התפיסה שבבסיס ניהול על פי יעדים, המשתתפים יתרגמו את עקרונות השיטה לעולמם הניהולי ויינתנו כלי מעקב ובקרה כחלק משיטת הניהול.