אסטרטגיית משאבי אנוש

היכולת שלנו להשיג תוצאות יוצאות דופן ובטווח קצר תלויה במידה רבה מאוד בכח האדם המקיף אותנו ומידת מחויבותו לארגון ולמנהל אותו.
תחום משאבי אנוש בארגון והדרך בה הוא מטפל בנושאים העומדים בסדר היום הארגוני הינו השתקפות של תפיסת הארגון ומכן שתעשה עבודת הסתכלות פנימה ארגונית.

שאלות שנשאל תוך כדי עבודה הן:

1. מהם הערכים וה DNA הערכי של החברה?
2. מה מפעיל ומייחד את האנשים שלנו ואותנו?
3. מהו האתגר המשמעותי ביותר שלנו מול העובדים?
4. מה מקומם של מנהלי החברה בהשגת היעדים וניהול האנשים?
5. מה התפיסה שלנו לגבי מצויינות ארגונית ומדיניות התגמול של הארגון?

באמצעות תהליך משותף אנו נענה על השאלות הללו, נגדיר את תפיסת הארגון לעובדים ונבנה ביחד תוכנית עבודה שתשתקף בתהליכים הבאים:

• תהליך גיוס וקליטה של עובדים חדשים
• תהליכי הערכת עובדים
• תהליכי תגמול ושכר
• פיתוח מנהיגות אישית
• פיתוח צוותים ומנהלים
• פיתוח תוכנית הדרכה ורווחה ארגונית


בסופו של התהליך הארגון יוצא עם התוצרים הבאים:

• הגדרת תרבות ארגונית אליה נשאף.
• הבנה ודרך פעולה בהירה ומגובשת בנושא התייחסות למשאב האנושי בארגון.
• סט של נהלים/טפסים ותהליכי עבודה בתחומי הפעילות המרכזים של עבודת משאבי אנוש בארגון.
• תוכנית עבודה שנתית למנהלת משאבי אנוש.
• חניכה וליווי אישי לאנשי משאבי אנוש או מנהלים אחרים האחראים על הנושא בארגון.


דוגמא לתוצר של בניית אסטרטגיית משאבי אנוש:

תוצר נלווה שיתקבל
נושא החניכה

הגדרת תחומי הפעילות והעשייה המצופים
תפקידו ומיקומו של איש משאבי אנוש

• שלד לבניית תוכנית עבודה שנתית
• תיעדופים ונקודות להתייחסות
כלים לבניית תוכנית עבודה שנתית

שלד לבניית תכנון שנתי של כ"א - אתגרים ואיומים
תכנון כ"א שנתי

• טכניקות בגיוס מועמדים
• עבודה מול חברות כ"א
• הגדרות תפקיד בארגון
גיוס ומיון עובדים

• ביצוע ראיון עומק המותאם לארגון ובניית ראיון עומק מובנה מונחה ערכי הארגון
• בניית טופס בקשת מועמדות
ראיון מיון ואבחון עובדים

• נוהל קליטת עובד חדש
• בניית סט טפסים רלוונטים לעובדים חדשים
• עקרונות תהליך חניכה
בניית תהליך קליטה וחניכה בארגון

• בניית תהליך הערכת עובד
• בניית טופס הערכת עובד מותאם למבנה הארגוני
• בניית נוהל הערכת עובד
הערכת עובד ומתן משוב

בניית תהליך איסוף צרכי הדרכה ושלד לבניית תוכנית הדרכה
בניית תוכנית הדרכה פנים ארגונית

בניית שלד לתוכנית רווחה על פי היקף תקציב וקביעת סדרי עדיפויות
בניית תוכנית רווחה ארגונית

איתור שכבת המצויינים הארגונית ובניית תוכניות פנים לפיתוח קריירה
Top talent ופיתוח מסלולי קריירה

יצירת תהליכים פנים ארגונים התומכים בגיוון והכלה
פיתוח תכנית גיוון והכלה ארגוניות

הגדרה ודיוק של תהליכים פנים ארגונים להגברת תחושת המחוברות (engagement) וכיצד נמדוד אותה
תהליכי מחוייבות ארגונית

הכרת חוקי העבודה בנושא ובניית תהליך פנימי לסיום יחסי עבודה
סיום יחסי עבודה ופיטורין