ניהול בהסתכלות פנימה

"בצעירותי בערה בי אש, וחשבתי לתקן את כל העולם, לכשגדלתי ניתייאשתי מלתקן את העולם וחשבתי לתקן את בני עירי, וכשנוכחתי לדעת שגם זה אינו אפשרי חשבתי לתקן את מישפחתי, וכשזה לא עלה בידי הגעתי למסקנה שעליי לתקן את עצמי, ולכשעבדתי על עצמי ממילא משפחתי הושפעה מכך, וממילא כל בני עירי וממילא כל העולם כולו" (ר' חיים מצאנז)

רקע:

במשך שנים בעבודתי עם מנהלים והנהלות ובתפקידי משאבי אנוש בכירים שאלתי את עצמי שוב ושוב את השאלה כיצד לפתח מנהיגות אישית ניהולית וארגונית.
במהלך השנים נוכחתי לדעת פעם אחרי פעם כי הבסיס לכל זה לצד כלים חיצוניים, היא עבודה מעמיקה משמעותית של האדם עם עצמו, המוכנות להסתכל, לקחת אחריות ולהציב סימני שאלה על האוטומטי והמוכר באופן התנהלותו ובמרקם היחסים שלו עם סביבתו.
יסודות אילו לצד סביבה ארגונית המאפשרת צמיחה אישית, התנסויות ומרחב ערכי הם שמהווים את הבסיס לפיתוח מנהיגות פנימית וחוסן ניהולי לאורך זמן ומשפיעים על מעגלי ההשפעה של המנהל, סגנונו הניהולי, המרחב הניהולי והמוכנות לקחת אחריות חברתית וסביבתית.


מטרת התכנית:

התוכנית נבנתה מתוך תפיסה כי פיתוח מנהיגות חברתית וניהולית מתחילה בפיתוח מנהיגות אישית המבוססת על חקירה פנימית של התנהלותנו כבסיס ליצירת השפעה במעגלי חיינו הקרובים והרחבים יותר.
התוכנית מביאה מנהלים להכיר בתפיסה כי צמיחתם האישית והניהולית המשמעותית תבוא מתהליכי הסתכלות פנימה, התבוננות פנימית, ומוכנות להסתכל באומץ על דרך ההתנהלות האישית ולבחון אותה לאור המטרות שאני שם לעצמי כאדם, כמנהל, וכבעל אחריות חברתית.
התוכנית נותנת דגש על פיתוח מנהיגות פנימית והחוסן האישי והניהולי מתוך עבודה והסתכלות "על מי אני במעגלי ההשפעה השונים שלי".
במהלך התוכנית המנהל יבצע תהליכי התבוננות של "אני במראה", ייפתח אפיק חשיבה רחב יותר, ויתמודד עם פערים בין הניהול המיטבי והמנהיגות האישית למה שקיים בפועל, ויחקור את הסיבות לפער.
בנוסף בכל מפגש יתקיים דיון עמיתים בסוגיות ערך שיוצפו עי המשתתפים בהיבטיים פרקטיים של ניהול, מנהיגות והשפעה חברתית.


למי התכנית מיועדת?

✔️ למנהלים שמבינים שצמיחתם המשמעותית הבאה, תבוא מהסתכלות ובחינה עצמית על סגנונם, התייחסותם, והערך שהם מביאים לעצמם ,לארגון ולחברה בה הם פועלים ומשפיעים.
✔️ למנהלים בצמתי השפעה בארגונים העומדים בפני דילמות ניהוליות ערכיות וחברתיות בתוך הארגון ובסביבתו.
✔️ למנהלים המוכנים להעמיד את האוטומט והמוכר של פעילותם לסימן שאלה וחקירה מחודשת ולצמוח מיכך.
✔️ לאילו המחפשים מרחב להעלאת דילמות, שאלות ושיתוף הדדי, בתוך מרחב בטוח ואוטנטי.
✔️ רוב המשתתפים בתוכנית הינם בוגרי תוכניות ניהול קודמות שמטרתן מתן כלים ומודולים חיצוניים ואילו תוכנית זאת נותנת דגש על תהליכי חקירה והתבוננות פנימית.


הערך שהתוכנית נותנת:

• בחינה והבנה עמוקה יותר של המנהיגות הפנימית האישית שלי – וצמיחה אישית משמעותית בעקבות זאת גם במעגלי חיי ובמרחבי ההשפעה שלי.
• הצבת סימני שאלה על אופן הניהול האוטומטי, תוך היכולת לעצור להתבונן ולבחור מחדש את המשך פעילותי ומרחבי ההשפעה שלי.
• בנית מנהיגות פנימית עמוקה המאפשרת חוסן ניהולי אישי וארגוני, המשמשת כעוגן בדילמות ומצבי עמימות.
• ארגז כלים אישי מעמיק ומדויק כיצד להיות בעל ערך ניהולי גבוהה ומשמעותי לכפיפים ולארגון כולו.
• הכרות והבנה עמוקה עם השפה ההוויתית ומקומה בפיתוח מנהיגות ואחריות חברתית.
• קבוצה מעשירה תומכת ומהווה מרחב לדיונים ושיתוף בסוגיות משמעותיות ערכיות.


למה חשוב להשתתף?

זוהי זכות גדולה לבצע תהליך כזה של התבוננות.
זה דורש בגרות ומוכנות לקחת אחריות משמעותית על אופן ההתנהלות האישית, להבין את מעגלי ההשפעה שמתרחשים כתוצאה מימנו ולהביא את עצמי להיות קרוב ומדוייק למי שהייתי רוצה להיות ולהשפיע בחיי.


מה קורה שם?

המטרה היא שהעבודה העצמית שהאדם עושה במהלך התוכנית תעשה בסביבה ובמרחב המאפשרים זאת.
התוכנית תבטיח מרחב של אינטימיות, קבוצה המהווה קבוצת התבוננות, השתקפות, הקשבה וצוות הנמצא שם עבור המשתתפים ומהווה סביבה גם להעלאת סוגיות ניהולית באופן מצמיח ותומך.
המשתתפים יתנסו בתרגילים אישיים מעולם האימון האישי וכן בשאלונים מתחום מדעי ההתנהגות.


תכני המפגשים: עיקרי הנושאים שיידונו בכל מפגש

המטרה היא שהעבודה העצמית שהאדם עושה במהלך התוכנית תעשה בסביבה ובמרחב המאפשרים זאת.
התוכנית תבטיח מרחב של אינטימיות, קבוצה המהווה קבוצת התבוננות, השתקפות, הקשבה וצוות הנמצא שם עבור המשתתפים ומהווה סביבה גם להעלאת סוגיות ניהולית באופן מצמיח ותומך.
המשתתפים יתנסו בתרגילים אישיים מעולם האימון האישי וכן בשאלונים מתחום מדעי ההתנהגות.

לצד התוכנית ניתן לשלב פרוייקט של תרומה לקהילה.
במהלך התוכנית מוזמנים המשתתפים לקחת חלק במגוון פרוייקטים של תרומה לקהילה בהתאם לסוג הארגון ומומחיותו.

היקף המפגשים ניתן לשינוי והתאמה בהתאם לצרכי הארגון

מפגש מס' 3:
תפיסת יכולת אישית, הערכה וביטחון עצמי

עיצוב תפיסת היכולת האישית – מודל הידיעה פנימי, חוויות מעצבות , killer mind, עיצוב תחושת מסוגלות והשפעה במעגלי חיי.

מפגש מס' 2:
הוויות ומערכות היחסים בחיי

הסתכלות על מערכות היחסים בחיי ובעולמי המקצועי, הוויות בהם אני מתנהל במעגלי ההשפעה שלי, הקשבה אקטיבית כבסיס לבניית יחסים ואפיון סגנונות ההקשבה שלי במעגלי ההשפעה שלי.

מפגש מס'1:
אני כמנהל – ערכים, תפיסות ואמונות בניהול שלי

מהם הערכים הניהולים שלי – אפיון DNA ניהולי אישי כמצפן ניהולי.
מיפוי ניהולי, דמויות ניהול משמעותיות והשפעתן, צמיחה ניהולית אישית – מה נידרש לי לאמץ.


מפגש מס' 6:
ניהול משאבים ניהוליים

אפיון המשאבים הניהולים שלי, כלים כלים לניהול המשאבים שיצרתי לעצמי והאם הם אפקטיביים :ישיבות, דוחות, דווחים, ראשי צוותים, זמן, כ"א וכד'.
השפעת ניהול המשאבים על הסביבה בה אני פועל, טובתי האישית מול טובת הארגון.

מפגש מס' 5:
טיפול בקונפליקטים

מהו קונפליקט עבורי? אבחנה בין קונפליקט פנימי חיצוני, מתי אני הופך להיות חלק מקונפליקט, איזה כובע אני לוקח בקונפליקטים והאם הוא אפקטיבי, שאלון אבחון טיפול בקונפליקטים, הפרד ומשול... האמנם?

מפגש מס' 4:
יעדים וניהול אנשים

הצבת יעדים וניהול שוטף – הערך שלי כמנהל וכמנהיג.
מי אני מול הצוות שלי, כיצד אני מזהה את צרכי הצוות, האם אני קשוב לצרכי הפרט בצוות, מימה אני נימנע בניהול הכפיפים.


מפגש מס' 9:
יצירת השפעה ומוטיבציה

האם אני יוצר או מדכא מוטיבציה בקרב סביבתי...? מהם האמצעים האישיים שלי ליצירת מוטיבציה והשפעה/גורמי מוטיבציה בקרב כפיפים וכיצד אני מזהה אותם, מנהיג כמנהל מנהיגים תחתיו.

מפגש מס' 8:
הכלה והובלת שינוי

הדרך בה אתה מתמודד עם שינוי....
זוהי הדרך בה אתה חי את חייך!
מהו שינוי עבורך? מה מאפיין שינויים? אבחון סגנון ההתנהלות האישי, ביצוע Swot מול שינוי בהסתכלות פנימה, זיהוי הזדמנויות והובלת שינוי, האגו האישי והטמעת שינוי.

מפגש מס' 7:
חזון והשפעה

האם יש לי חזון לעצמי לתפקיד, את מי אני מפעיל, על מה אני משפיע ולמי אני תורם?
איך הייתי רוצה לשאיר את התפקיד אחרי ברמת תוצרים וברמת הוויה.
כיצד נהנת הסביבה הראשונה שלי ומעגלי ההשפעה שלי מהחזון (כפיפים, ממונה, לקוחות ספקים, החברה).
האם יש בחזון שלי הרחבת הטוב, השפעה חברתית.


מפגש מס' 12:
הכנה הוויתית למפגשים חשובים/מו"מ/פגישות

הכנה הוויות לשיחות/פגישות חשובות, מיקוד בהוויה תוך יצירת דיוק מירבי, הגדרת מטרת הפגישה ברמת הערך והיחסים והרחבת הטוב.
יצירת מיקוד ותכנים.

מפגש מס' 11:
אתגרים ניהולים

מהם מאפייני אתגר? מהו אתגר עבורי? כיצד אני יודע האם אוכל לאתגר? – מודל הידיעה, כיצד אני בוחר להתמודד עם אתגרים חדשים? מודל הידיעה והעתקת יכולות.
אתגר ומחויבות חברתית, האם אני מאתגר בסביבה בה אני פועל וכיצד.

מפגש מס' 10:
אינטואיציות/אותנטיות וקבלת החלטות

כיצד אני מקבל החלטה – אבחון סגנון אישי לקבלת החלטות.
האם נוח לי עם סגנון קבלת החלטות שלי?
הקול הפנימי ואינטואיציה בקבלת החלטות.
ערכים וערכי DNA אישי ומקומם בקבלת ההחלטות.


מפגש מס' 15:
הצגת פרוייקטים אישיים

מפגש מס' 14:
עם מי ומה אני יוצא לדרך...

"אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים...."
מה לקחתי... איך זה אמור להשתקף במעגלי חיי ובמנהיגות האישית שלי? חוסן ניהולי והשפעתו, מה ישמור אותי לפעול בהלימה לתובנות שהשגתי?

מפגש מס' 13:
שמחה, הודיה ושביעות רצון

האם קיימת בחיי שמחה הודיה ושביעות רצון? באילו תחומים ולמה זה חשוב לי ניהולית.
תפיסת השפע שלי כמרכיב בחוסן ניהולי וגורם משפיע ביכולתי לגלות נדיבות, רוחב לב ושפע לאחרים שבסביבתי.