פיתוח חזון וערכים

חברות ואנשים אשר השכילו להגדיר את חזונם וערכיכם והביאו אותם לקדמת הבמה נמצאו כמצליחים יותר ומדוייקים יותר בפעילותם ובדרך להשגת מטרותיהם.

תהליך בניית חזון וערכים יביא אותנו להסתכל מהו הערך המוסף הייחודי לחברה וכיצד ניתן להעביר אותו הלאה בסביבה בה הארגון פועל.
תהליך דיוק הערכים והחזון נעשה מלמטה למעלה ומשלב רבדים שונים בארגון הלוקחים חלק בעיצוב התהליך, שותפים להגדרתו ומחוייבים בשלב הבא לפעולה מותאמת אליו.

במהלך התהליך נבחן ונדייק את סביבת הפעולה של הארגון מתך ראיית הערך המוסף העכשווי והעתידי ונכיר ונלמד מהם הערכים המאגדים את הארגון לפעולה משותפת מתוך הלימה ומחוייבות.

התהליך נבנה בשיתוף עם נציגים בארגון ומתוך יעילות והתחשבות בזמן המשתתפים.