פיתוח משאבי אנוש

הכשרות בתחום משאבי אנוש


קליטה וחניכה של עובד חדש:

מתהליך קליטתו של עובד חדש במערכת הוא בעל משמעות גדולה בהבטחת שילובו העתידי בארגון.
בהכשרה נלמד כיצד קולטים עובד חדש באופן שיבטיח את שילובו לאורך זמן במערכת, חשיבותו של החונך הניהולי ועקרונות החניכה הניהולית.


הכשרת פנים ארגונית של מנהלים בנושא גיוס וראיון כוח אדם:

מחקרים הוכיחו כי סינון ואבחון מדויק בשלב הגיוס יבטיחו את הישארותו של המועמד לאורך זמן בארגון.
מטרת ההכשרה לימוד מנהלים, הנדרשים לגייס עובדים למחלקתם ולבצע ראיונות אישים, בטכניקות התשאול והאבחון וכיצד לבצע ראיון אישי מובנה.


בניית תוכנית הדרכה אפקטיבית ומדידת אפקטיביות הדרכה:

בבסיס אפקטיביות ההדרכה עומדת בנית תוכנית הדרכה המחוברת ליעדים העסקיים ותומכת בהשגתם.
בהכשרה נלמד כיצד לבצע אבחון ובירור צרכי הדרכה, בדיקת עלות תועלת להדרכה מבוקשת, ובניית תוכנית הדרכה שנתית המבוססת על רתימה ארגונית.